Sociálna implementačná agentúra
Vyhľadávanie
Blind Friendly
Standard version

Usmernenia v oblasti verejného obstarávania

 

Usmernením sa dopĺňa znenie aktualizácie č.6. Usmernenie N5/2008 konsolidované znenie

 

 

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.6a

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.6

    

  

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.5b 

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.5 a 

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.5

 

 

Usmernenie č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.4
 

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom – aktualizácia č.3