Sociálna implementačná agentúra
Vyhľadávanie
Blind Friendly
Standard version

Kontakty

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6
813 65 Bratislava
tel. – 02/ 2046 3913
fax. – 02/ 2046 3915
e-mail:

Úradné hodiny Podateľne: 8.30 – 15.00

Generálna riaditeľka Ing. Monika Popovičová

Zástupca generálnej riaditeľky PhDr. Milan Tomka, PhD.

kontaktné osoby:
Dominika Sofková
tel: 02/2046 3913
e-mail:

Dominika Vranovská
tel: 02/2046 3933
e-mail:

Odbor ekonomiky
Riaditeľka odboru – Ing. Janka Brezányová

kontaktná osoba:
Jana Solčániová
tel: 02/2046 2938
e-mail:

Odbor implementácie projektov

Riaditeľka odboru – Mgr. Jana Pavličková

kontaktná osoba:
Jana Klačanová
tel: 02/2046 3813
e-mail:

Odbor kontroly a nezrovnalostí

Riaditeľ odboru – Ing. Marcel Sivčo