Sociálna implementačná agentúra

Archív vyhlásených výziev

DOP-SIA-2009/1.2.1/02 (výzva uzavretá 8.4.2010)

Výzva DOP-SIA-2009/1.2.1/02   (výzva uzavretá 8.4.2010) Povinné prílohy

DOP – SIA – 2012/1.2/LSKxP (výzva uzavretá 10.4.2012)

DOP – SIA – 2012/1.2/LSKxP Podporné dokumenty k výzve DOP – SIA – 2012/1.2/LSKxP  

DOP2008-SIP001 (výzva uzavretá 28.11.2008)

DOP2008-SIP001 Podporné dokumenty k výzve DOP2008-SIP001 Prirucka pre uplatnov principu rovnosti prilezitosti k vyzve

DOP – SIA – 2010/1.2/REGBB (výzva uzavretá 4.10.2010)

DOP – SIA – 2010/1.2/REGBB (výzva uzavretá 4.10.2010)

DOP – SIA – 2010/1.2/REGKE (výzva uzavretá 4.10.2010)

DOP – SIA – 2010/1.2/REGKE (výzva uzavretá 4.10.2010)

DOP – SIA – 2010/1.2/REGPO (výzva uzavretá 4.10.2010)

DOP – SIA – 2010/1.2/REGPO (výzva uzavretá 4.10.2010)

DOP2010-SIP005 (výzva uzavretá 31.7.2010)

DOP2010-SIP005 (výzva uzavretá 31.7.2010)

DOP – SIA – 2010/1.2.1/01 (výzva uzavretá 30.7.2010)

DOP-SIA-2010/1.2.1/01 (výzva uzavretá 30.7.2010)

DOP – SIA – 2010/4.1.3/01(výzva uzavretá 30.6.2010)

DOP – SIA – 2010/4.1.3/01(výzva uzavretá 30.6.2010)  

DOP2009 – SIP003(výzva uzavretá 15.3.2010)

DOP2009 – SIP003(výzva uzavretá 15.3.2010)

DOP – SIA – 2009/3.1.5/01(výzva uzavretá 29.1.2010)

DOP – SIA – 2009/3.1.5/01(výzva uzavretá 29.1.2010)

DOP2009 – SIP004(výzva uzavretá 24.8.2009)

DOP2009 – SIP004(výzva uzavretá 24.8.2009)

DOP – SIA – 2009/4.1.3/01(výzva uzavretá 17.8.2009)

DOP – SIA – 2009/4.1.3/01(výzva uzavretá 17.8.2009)

DOP – SIA – 2009/1.2.1/01(výzva uzavretá 30.6.2009)

DOP – SIA – 2009/1.2.1/01(výzva uzavretá 30.6.2009)

DOP – SIA – 2008/3.1.5/01(výzva uzavretá 9.9.2008)

DOP – SIA – 2008/3.1.5/01(výzva uzavretá 9.9.2008)

DOP – SIA – 2008/1.2.1/01(výzva uzavretá 4.9.2008)

DOP – SIA – 2008/1.2.1/01(výzva uzavretá 4.9.2008)

DOP – SIA – 2008/4.1.3/01(výzva uzavretá 7.5.2008)

DOP – SIA – 2008/4.1.3/01(výzva uzavretá 7.5.2008)