Sociálna implementačná agentúra

Legislatíva v oblasti verejného obstarávania

Legislatíva v oblasti verejného obstarávania

  Zákon č.28/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom..