Sociálna implementačná agentúra

Obstarávanie prijímatelia

Legislatíva v oblasti verejného obstarávania

  Zákon č.28/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom..

Informácie v oblasti verejného obstarávania

Plán (analýza) obstarávaní pre projekt upozornenie pre prijímateľov k určovaniu predpokladanej hodnoty zákazky Informácia pre..

Informácie v súlade s bodom 5.35 zmluvy o NFP – archív

Vzdelávanie 1298295638.zip 1301301120.zip 1296049993.zip 1296049976.zip 1296049946.zip 1296049917.zip 1296049894.zip Riadenie projektu..